Chính sách lao động, thuế có hiệu trong tháng 02/2018

Từ 01/02 - 14/02/2018, nhiều chính sách mới bắt đầu có hiệu lực thi hành. AloGuru xin điểm qua một số chính sách nổi bật nhất thuộc lĩnh vực lao động, thuế có hiệu lực từ tháng 02/2018.

1/ Đăng ký cấp giấy phép xuất khẩu lao động qua phần mềm

Đây là nội dung mới đáng chú ý được đề cập tại Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH quy định về quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động (NLĐ) Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Theo đó:

 • Từ 12/02/2018, việc cấp, đổi, cấp lại giấy phép hay đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài được thực hiện qua phần mềm tập hợp dữ liệu (gọi tắt là cơ sở dữ liệu).
 • Để được cấp giấy phép, doanh nghiệp đăng nhập cơ sở dữ liệu bằng tài khoản đã cấp, truy cập vào mục “Cấp mới giấy phép” để cập nhật đầy đủ thông tin vào tờ khai; đăng tải hồ sơ đề nghị cấp giấy phép trên cơ sở dữ liệu.
 • Trên cơ sở dữ liệu, cơ quan cấp giấy phép sẽ trả lời về việc hồ sơ của doanh nghiệp là phù hợp hoặc chưa phù hợp và có quyết định cấp giấy phép cho doanh nghiệp.

Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/02/2018.

Đăng ký cấp giấy phép xuất khẩu lao động qua phần mềm

2/ Cập nhật mới Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại

Ngày 29/12/2017, Bộ LĐ-TB&XH ban hành Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH cập nhật mới Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng.

Theo đó, Danh mục mới bổ sung thêm một số ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại nguy hiểm. Đơn cử như:

 • Xử lý rác thải (Trung cấp- Mã số: 5850110; Cao đẳng- Mã số: 6850110)
 • Sản xuất sản phẩm giặt tẩy (Trung cấp: 5510510; Cao đẳng: 6510510)
 • Gia công và thiết kế sản phẩm mộc (Trung cấp: 5210422; Cao đẳng:6210422)
 • Sản xuất phân bón (Trung cấp: 5510511; Cao đẳng: 6510511)
 • Sản xuất gốm xây dựng (Trung cấp: 5510536; Cao đẳng: 6510536)
 • Sản xuất muối từ nước biển (Trung cấp: 5540114)

So với Danh mục hiện hành (45 ngành, nghề), Danh mục mới bổ sung thêm 72 ngành nghề mới.

Thông tư 36/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 12/02/2018, thay thế Thông tư 20/2014/TT-BLĐTBXH.

Cập nhật mới Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại

3/ Đưa bảo hiểm nhân thọ vào khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

Đây là điểm mới đáng chú ý tại Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định hướng dẫn về thuế GTGT, thuế TNDN. Theo đó:

 • Từ ngày 01/02/2018, khoản chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động của doanh nghiệp nếu vượt mức 03 triệu đồng/tháng/người thì được đưa vào khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN.
 • Đối với khoản chi bảo hiểm nhân thọ được tính vào chi phí được trừ ngoài việc không vượt mức quy định (3 triệu đồng) còn phải được ghi cụ thể điều kiện hưởng và mức hưởng tại một trong các hồ sơ sau:
  • Hợp đồng lao động;
  • Thỏa ước lao động tập thể;
  • Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn;
  • Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

(Khoản 7 Điều 1 Nghị định 12/2015/NĐ-CP không đề cập đến khoản chi này).

Nghị định 146/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP và Nghị định 12/2015/NĐ-CP.

Đưa bảo hiểm nhân thọ vào khoản chi không được trừ khi tính thuế TNDN

4/ Cơ quan thuế quản lý thuế đối với điểm kinh doanh casino qua camera

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 146/2017/TT-BTC quy định về công tác quản lý, giám sát việc thu thuế đối với hoạt động kinh doanh casino. Theo đó:

 • Tại điểm kinh doanh casino, doanh nghiệp kinh doanh casino phải trang bị phương tiện, trang thiết bị cần thiết để cơ quan thuế quản lý, giám sát trực tiếp hoặc qua các thiết bị điện tử và qua hệ thống camera.
 • Việc lắp đặt các thiết bị điện tử và hệ thống camera trong Điểm kinh doanh và việc lưu trữ hình ảnh theo dõi qua thiết bị điện tử và hệ thống camera thực hiện theo Nghị định 03/2017/NĐ-CP.
 • Doanh nghiệp thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định của Luật Quản lý thuế, Luật thuế Giá trị gia tăng, Luật thuế Tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.
 • Doanh nghiệp thực hiện đăng ký và thông báo mẫu các chứng từ với cơ quan quản lý thuế và có trách nhiệm nộp Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, chứng từ theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn.

Thông tư 146/2017/TT-BTC có hiệu lực thi hành từ ngày 12/02/2018.

Cơ quan thuế quản lý thuế đối với điểm kinh doanh casino qua camera