Văn bản pháp lý nổi bật từ 20/01 đến 27/01

Tuần vừa qua chứng kiến nhiều sự kiện xoanh quanh U23 Việt Nam, AloGuru vẫn không quên cập nhật tin tức về pháp luật dành cho các cá nhân, doanh nghiệp đang sử dụng AloGuru. Hãy cùng AloGuru điểm qua một số bổ sung, thay đổi trong các văn bản pháp luật đang hiện hành nhé!

1/ Lệ phí thành lập doanh nghiệp giảm còn 100.000 đồng

Thông tư 130/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 215/2016/TT-BTC về mức thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp, phí cung cấp thông tin doanh nghiệp.

Theo đó, từ ngày 20/01/2018, phí, lệ phí về đăng ký doanh nghiệp, cung cấp thông tin doanh nghiệp có sự thay đổi như sau:

 • Lệ phí đăng ký thành lập doanh nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Từ 200.000 đồng giảm xuống còn 100.000 đồng/lần;
 • Lệ phí cấp mới, cấp lại, thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp: Từ 100.000 đồng giảm xuống còn 50.000 đồng/hồ sơ;
 • Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp (theo tài khoản từ 125 bản/tháng trở lên): Từ 5.000.000 đồng giảm xuống còn 4.500.000 đồng/tháng.

Lệ phí thành lập doanh nghiệm giảm còn 100.000 đồng

2/ Tăng thêm 7,44% mức trợ cấp cho một số cán bộ, chiến sĩ CAND

Theo quy định tại Thông tư 31/2017/TT-BCA, từ ngày 01/7/2017, mức trợ cấp hàng tháng cho một số đối tượng cán bộ, chiến sĩ CAND được tăng thêm 7,44% so với mức trợ cấp của tháng 6/2017.

Cụ thể là cán bộ, chiến sĩ CAND tham gia kháng chiến chống Mỹ có < 20 năm công tác trong CAND đã thôi việc, xuất ngũ về địa phương và tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau  30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc:

 • Thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng tại Điều 4 Thông tư liên tịch 05/2010/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 53/2010/QĐ-TTg;
 • Thuộc đối tượng được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng tại khoản 1 Điều 3 Thông tư liên tịch 05/2012/TTLT-BCA-BLĐTBXH-BTC hướng dẫn thực hiện Quyết định 62/2011/QĐ-TTg.

Thông tư 31/2017/TT-BCA có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/11/2017.

Tăng thêm 7,44% mức trợ cấp cho một số cán bộ, chiến sĩ CAND

3/ Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng

Thông tư 03/2018/TT-BGTVT quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định 116/2017/NĐ-CP.
Theo đó, hồ sơ đăng ký kiểm tra đối với ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng bao gồm các giấy tờ sau:
 • Bản đăng ký kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường ô tô nhập khẩu (theo mẫu Phụ lục I);
 • Bản sao GCN đăng ký lưu hành còn hiệu lực được cấp bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nước ngoài hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương;
 • Bản sao hóa đơn thương mại;
 • Bản sao Bản giải mã số VIN của nhà sản xuất xe;
 • Bản chính Bản thông tin xe cơ giới nhập khẩu (Theo mẫu Phụ lục III);
 • Bản sao tài liệu giới thiệu tính năng và thông số kỹ thuật xe của nhà sản xuất;
 • Bản sao tờ khai hàng hóa nhập khẩu đối với hồ sơ giấy; số, ngày, tháng, năm của Tờ khai đối với hồ sơ điện tử.
Hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng ô tô nhập khẩu đã qua sử dụng

4/ Thành lập thôn, tổ dân phố theo điều kiện mới


Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 09/2017/TT-BNV sửa đổi, bổ sung Thông tư 04/2012/TT-BNV hướng dẫn tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố.

Đáng chú ý là điều kiện về quy mô số hộ gia đình để thành lập thôn, tổ dân phố mới tăng gấp đôi. Cụ thể:

Về thành lập thôn mới:
 • Ở vùng đồng bằng miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên có từ 400 hộ gia đình trở lên, khu vực miền Nam có từ 500 hộ gia đình trở lên (hiện hành quy định từ 200 hộ trở lên);
 • Ở vùng miền núi, hải đảo có từ 200 hộ gia đình trở lên (hiện hành quy định từ 100 hộ);

Về thành lập tổ dân phố mới:
 • Ở vùng đồng bằng phải có từ 500 hộ gia đình trở lên (hiện hành quy định ít nhất là 250 hộ);
 • Ở vùng miền núi, hải đảo phải có từ 300 hộ gia đình trở lên (hiện hành quy định ít nhất 150 hộ);
Thành lập thôn, tổ dân phố theo điều kiện mới

Nguồn Thukyluat