Văn bản pháp lý nổi bật từ 29/01 đến 05/02

Tiêu điểm văn bản từ ngày 29/01 đến 05/02 bao gồm các lĩnh vực Bảo hiểm xã hội, Y tế, Chính phủ và Tài chính. AloGuru đã tổng hợp và xin chỉa sẻ đến các bạn những văn bản mới nhất.

1/ Điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH năm 2018

Bộ LĐ-TBXH ban hành Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng BHXH. Theo đó:

- Từ 01/01/2018, tiền lương tháng đã đóng BHXH được điều chỉnh theo công thức sau:

Tiền lương tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương đã đóng BHXH của năm tương ứng.

- Đối tượng được điều chỉnh:

+ Người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 01/01/2016 trở đi, hưởng BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/2018.

+ Người lao động đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/12/ 2018.

Chi tiết mức điều chỉnh tiền lương các năm xem tại Thông tư 32/2017/TT-BLĐTBXH có hiệu lực từ ngày 15/02/2018.

Điều chỉnh mức tiền lương đóng BHXH năm 2018

2/ Trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH vào tháng 02/2018

Ngày 16/01/2018, BHXH Việt Nam có Công văn 176/BHXH-TCKT hướng dẫn chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02 và tháng 3 năm 2018 như sau:

 • BHXH Việt Nam cấp kinh phí chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02 và tháng 3/2018 cho BHXH các tỉnh vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02/2018;
 • BHXH tỉnh xây dựng kế hoạch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, BHTN tháng 02, tháng 3/2018 và thông báo cho cơ quan Bưu điện kế hoạch chi trả;

Cơ quan Bưu điện có trách nhiệm thông báo cho người hưởng biết lịch chi trả.

Trả gộp 02 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH vào tháng 02/2018

3/ Bộ Y tế hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ BHYT

Ngày 31/01/2018, Bộ Y tế có Công văn 742/BYT-BH giải đáp vướng mắc về thời hạn sử dụng thẻ BHYT như sau:

- Đối với trẻ em dưới 6 tuổi sinh sau ngày 30/9:

+ Trẻ em dưới 6 tuổi thì thẻ BHYT có giá trị đến ngày trẻ đủ 72 tháng tuổi.

+ Trẻ đủ 72 tháng tuổi mà chưa đến kỳ nhập học thì thẻ BHYT có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/9 của năm đó.

- Người có thẻ BHYT đang khám, chữa bệnh tại các cơ sở khám, chữa bệnh mà thẻ BHYT hết hạn sử dụng:

+ Vẫn được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng theo chế độ quy định cho đến khi ra viện hoặc hết đợt điều trị ngoại trú (Khoản 2 Điều 11 Nghị định 105/2014/NĐ-CP).

+ Bộ Y tế đề nghị BHXH Việt Nam sớm có văn bản chỉ đạo, hướng dẫn BHXH các cấp tổ chức thực hiện đúng quy định.

Bộ Y tế hướng dẫn thời hạn sử dụng thẻ BHYT

4/ Ưu đãi 0% lãi suất vay dành cho TCTD bị kiểm soát đặc biệt

Theo hướng dẫn tại Thông tư 01/2018/TT-NHNN, các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt được Ngân hàng Nhà nước cho vay đặc biệt với lãi suất ưu đãi đến mức 0% trong các trường hợp sau:

 • Hỗ trợ phục hồi đối với ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, công ty tài chính, tổ chức tài chính vi mô theo phương án phục hồi đã được phê duyệt.
 • Hỗ trợ phục hồi đối với ngân hàng thương mại theo phương án chuyển giao bắt buộc đã được phê duyệt.
 • Ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có hiệu lực (ngày 15/01/2018).
 • Ngân hàng thương mại đã được mua bắt buộc trước ngày Luật Các tổ chức tín dụng sửa đổi 2017 có hiệu lực sau chuyển nhượng theo phương án chuyển nhượng đã được phê duyệt.

Thông tư 01/2018/TT-NHNN có hiệu lực từ ngày 29/01/2018.

Ưu đãi 0% lãi suất vay dành cho TCTD bị kiểm soát đặc biệt

5/ Loại bỏ viên chức 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ

Đây là nội dung chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 08/NQ-CP về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cụ thể trong công tác quản lý biên chế và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, Chính phủ đề cập đến một số nhiệm vụ, giải pháp đáng chú ý như:

 • Thí điểm thi tuyển và thuê giám đốc điều hành tại các đơn vị sự nghiệp công lập.
 • Thực hiện chế độ hợp đồng có thời hạn cho viên chức được tuyển dụng mới.
 • Thực hiện loại bỏ những viên chức có 02 năm liên tiếp không hoàn thành nhiệm vụ.
 • Giải quyết dứt điểm số viên chức và số người lao động vượt quá số biên chế được giao (ngoại trừ đơn vị tự chủ tài chính).
 • Thực hiện phân loại viên chức từ năm 2018 theo vị trí việc làm và sắp xếp, bố trí lại cơ cấu viên chức theo vị trí chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo tỷ lệ ít nhất 65%.

Nghị quyết 08/NQ-CP được ban hành ngày 24/01/2018.

Loại bỏ viên chức 2 năm liền không hoàn thành nhiệm vụ

Nguồn Thukyluat