i-Mentors
i-Mentors là chương trình do Vườn ươm Doanh nghiệp Công nghệ cao (SHTP-IC) triển khai nhằm kết nối các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực cùng tham gia vào Hệ sinh thái Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo hỗ trợ, cố vấn cho các dự án Startup trong và ngoài SHTP-IC.
Danh Sách Chuyên Gia

Admin iMentors

Khởi nghiệp Kinh doanh

(0)
(0)
Đỗ Nguyên Thanh Đồng
Đặt lịch
498,000đ30 phút

Đỗ Nguyên Thanh Đồng

Chuyên gia Công nghệ

(0)
(0)
Phạm Minh Tuấn
Đặt lịch
498,000đ30 phút

Phạm Minh Tuấn

Chuyên gia Công nghệ

(0)
(0)
Huỳnh Ngọc Phi
Đặt lịch
498,000đ30 phút

Huỳnh Ngọc Phi

Chuyên gia Công nghệ

(0)
(0)
Nguyễn Duy Xuân Bách
Đặt lịch
498,000đ30 phút

Nguyễn Duy Xuân Bách

Chuyên gia Công nghệ

(0)
(0)
Nguyễn Đào Tiên Tiến
Đặt lịch
1,002,000đ30 phút

Nguyễn Đào Tiên Tiến

Chuyên gia Kinh doanh

(0)
(0)
Lê Đăng Quang
Đặt lịch
498,000đ30 phút

Lê Đăng Quang

Chuyên gia Sở hữu trí tuệ

(0)
(0)
Langstaff Hub
Đặt lịch
498,000đ30 phút

Langstaff Hub

Chuyên gia Kinh doanh - Đầu tư

(0)
(0)
Trần Trí Dũng
Đặt lịch
498,000đ30 phút

Trần Trí Dũng

Chuyên gia Kinh doanh - Đầu tư

(0)
(0)
Nguyễn Quỳnh Anh
Đặt lịch
498,000đ30 phút

Nguyễn Quỳnh Anh

Chuyên gia Kinh doanh - Đầu tư

(0)
(0)