Án tử hình và chung thân dành cho hai lãnh đạo cao nhất của nhà băng, nhiều giám đốc chi nhánh bị phạt cải tạo không giam giữ.

1. Hà Văn Thắm (45 tuổi)

Cựu Chủ tịch HĐQT OceanBank
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Tham ô tài sản
Chung thân
Chung thân
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
19-20 năm
19 năm
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
20 năm
20 năm
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
18-20 năm
18 năm

2. Nguyễn Xuân Sơn (55 tuổi)

Cựu tổng giám đốc OceanBank
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Tham ô tài sản
Tử hình
Tử hình
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
Chung thân
Chung thân
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
16-18 năm
17 năm

3. Nguyễn Minh Thu (44 tuổi)

Cựu tổng giám đốc – Chủ tịch HĐQT OceanBank
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
10-12 năm
9 năm
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
14-15 năm
13 năm

4. Nguyễn Văn Hoàn (40 tuổi)

Cựu phó tổng giám đốc OceabBank
Tội danh:
Mức án VKS  đề nghị
Hình phạt 
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
10-12 năm
10 năm
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
10-12 năm
12 năm

5. Lê Thị Thu Thuỷ (40 tuổi)

Cựu phó tổng giám đốc OceanBank
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
10-12 năm
6 năm

6. Vũ Thị Thuỳ Dương (37 tuổi)

Cựu giám đốc khối kế toán và giao dịch trong nước OceanBank
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
9-10 năm
4 năm

7. Nguyễn Thị Nga (37 tuổi)

Nguyên kế toán trưởng OceanBank
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
7-8 năm
42 tháng

8. Nguyễn Hoài Nam (40 tuổi)

Nguyên giám đốc khối nguồn vốn
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt
Cố ý làm trái quy định của nhà nước vế quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
6-7 năm
42 tháng

9. Nguyễn Thị Thu Ba (44 tuổi)

Nguyên giám đốc khối ngân hang bán lẻ OceanBank
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
5-6 năm
36 tháng

10. Đỗ Đại Khôi Trang (41 tuổi)

Cựu giám đốc khối khách hàng cá nhân OceanBank
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
6-7 năm
36 tháng

11. Nguyễn Xuân Thắng (38 tuổi)

Cựu phó giám đốc khối khách hàng lớn và đối tác chiến lược OceanBank
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
3-4 năm
36 tháng

Nhóm 34 cựu giám đốc chi nhánh, phòng giao dịch OceanBank

12. Lê Tuấn Anh (41 tuổi)

Chi nhánh Thăng Long
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng
36 tháng tù treo

13. Nguyễn Thị Kiều Liên (39 tuổi)

Chi nhánh Vũng Tàu
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng
30 tháng tù treo

14. Nguyễn Minh Đạo (48 tuổi)

Chi nhánh Hà Nội
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng
28 tháng tù treo

15. Trần Thị Thu Hương (43 tuổi)

Chi nhánh Hải Dương
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng
24 tháng tù treo

16. Hoàng Bích Vân (42 tuổi)

Chi nhánh TP HCM
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng
24 tháng tù treo

17. Nguyễn Quốc Chiến (45 tuổi)

Chi nhánh Sài Gòn
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
36-42 tháng
24 tháng tù treo

18. Phạm Đình Yên (43 tuổi)

Phòng giao dịch Đào Duy Anh
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng treo
22 tháng tù treo

19. Ngô Hải Nam (43 tuổi)

Quảng Ninh
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng tù treo
22 tháng tù treo

20. Phan Thị Tú Anh (53 tuổi)

Quảng Ngãi
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng tù treo
22 tháng tù treo

21. Lê Quỳnh An (45 tuổi)

Vinh
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng tù treo
22 tháng tù treo

22. Nguyễn Hồng Quân (52 tuổi)

Cà Mau
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36 tháng tù treo
18 tháng tù treo

23. Nguyễn Trà My (36 tuổi)

Thăng Long
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
30-36
30 tháng tù treo

24. Nguyễn Xuân Sơn (40 tuổi)

Phòng giao dịch Nguyễn Văn Trỗi (nay là Lý Thường Kiệt)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
20 tháng tù treo

25. Mai Văn Cường (43 tuổi)

Hải Phòng
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
20 tháng tù treo

26. Tạ Hoàng Phương (53 tuổi)

Khánh Hoà
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
20 tháng tù treo

27. Nguyễn Văn Đức (41 tuổi)

Thanh Hoá
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
20 tháng tù treo

28. Lê Vũ Thuỷ (42 tuổi)

Bình Dương
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
20 tháng tù treo

29. Trần Thị Thiên Ngân (40 tuổi)

Đà Nẵng
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
20 tháng tù treo

30. Lê Bảo Kiên (41 tuổi)

Phòng giao dịch Hoàn Kiếm (HN)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
20 tháng tù treo

31. Phan Thị Lan (56 tuổi)

Hà Tĩnh
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
20 tháng tù treo

32. Bùi Đức Quỳnh (41 tuổi)

Đồng Nai
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
20 tháng tù treo

33. Ngô Hoàng Long (37 tuổi)

Phòng giao dịch Âu Cơ (Hà Nội)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
18 tháng tù treo

34. Nguyễn Thị Bình Phương (62 tuổi)

Cà Mau
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
18 tháng tù treo

35. Lưu Hồng Văn (42 tuổi)

Phòng giao dịch Hà Đông (Hà Nội)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
18 tháng tù treo

36. Nguyễn Văn Chai (53 tuổi)

Bắc Giang
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
18 tháng tù treo

37. Hoàng Phương Nga (41 tuổi)

Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
18 tháng tù treo

38. Nguyễn Lưu Nam (41 tuổi)

Quy Nhơn
Tội danh:
Mức án VSK đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
18 tháng tù treo

39. Nguyễn Viết Hiền (38 tuổi)

Phòng giao dịc Âu Cơ (HN)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
18 tháng tù treo

40. Nguyễn Quốc Trưởng (42 tuổi)

Cần Thơ
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
24 tháng cải tạo không giam giữ

41. Đỗ Quốc Trình (38 tuổi)

Phòng giao dịch Phú Mỹ Hưng (TP HCM)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
24 tháng cải tạo không giam giữ

42. Trịnh Xuân Hà (36 tuổi)

Phòng giao dịch Long Biên (HN)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
24-30 tháng tù treo
24 tháng cải tạo không giam giữ

43. Trần Anh Thiết (41 tuổi)

Hà Nội
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
18-24 tháng tù treo
18 tháng tù treo

44. Nguyễn Thị Loan (38 tuổi)

Phòng giao dịch Trung Yên (HN)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
18-24 tháng tù treo
18 tháng tù treo

45. Nguyễn Phan Trung Kiên (35 tuổi)

Phòng giao dịch Đông Đô (HN)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
18-24 tháng tù treo
24 tháng cải tạo không giam giữ

46. Nguyễn Việt Hà (43 tuổi)

Thái Bình, Phòng giao dịch Đào Duy Anh (HN)
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Cố ý làm trái quy đinh của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng
18-24tháng tù treo
24 tháng cải tạo không giam giữ

47. Hoàng Thị Hồng Tứ (34 tuổi)

Cụuw chủ tịch HĐQT công ty BSC
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản
30-36 tháng
36 tháng tù treo

48. Phạm Hoàng Giang (42 tuổi)

Cựu tổng giám đốc công ty BSC
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản
8-9 năm
4 năm

49. Phạm Công Danh (52 tuổi)

Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Thanh
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
16-17 năm
14 năm

50. Trần Văn Bình (51 tuổi)

Cựu tổng giám đốc công ty Trung Dung
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt
Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
5-6 năm
4 năm

51. Hứa Thị Phấn (70 tuổi)

Cựu chủ tịch HĐQT công ty Phú Mỹ
Tội danh:
Mức án VKS đề nghị
Hình phạt 
Vi phạm về quy định cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng
17-18 năm
17 năm

Bảo Hà