Nền tảng kết nối chuyên gia online qua video call

Vận chuyển hàng hoá trở nên phổ biến khi nhu cầu con người về các sản phẩm thiết yếu hơn. 

Nhằm để đảm bảo việc giao nhận hàng hóa được diễn ra thuận lợi và giúp cho khách hàng và đối tác của bạn có thể an tâm. Và để đảm bảo rằng những hàng hóa vẫn giữ nguyên được chất lượng ban đầu khi đến tay khách hàng cũng như về việc khiếu nại khi xảy ra sự cố, Aloguru xin gửi đến các bạn Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất. Từ đó hàng hóa của bạn cũng như khách hàng sẽ được kiểm tra, phân loại, kiểm soát chặt chẽ chất lượng khi chuyển giao cho khách hàng trên khắp cả nước.

Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa hoàn chỉnh

- Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa

Dưới đây là biên bản giao nhận hàng hóa mới nhất được cập nhật liên tục tại Aloguru:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------***----------

 

BIÊN BẢN GIAO HÀNG

 

Hôm nay, ngày…..tháng ……. năm 20……, tại cảng …….., hai bên gồm:

BÊN BÁN:

BÊN ............................................................................................................

CÔNG TY .........................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .....................................................................................

Đại diện bởi ông : .................................................................................................

Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại     : ...........................................   Fax: .......................................................

MST                 : ................................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên A)

 

BÊN MUA:

BÊN ............................................................................................................................

CÔNG TY ........................................................................................................

Địa chỉ trụ sở chính: .......................................................................................

Đại diện bởi ông : ...........................................................................................................

Chức danh        : Giám đốc/Tổng giám đốc

Số điện thoại     : ...........................................   Fax: ......................................................

MST                 : ............................................................................................................

(Sau đây gọi tắt là Bên B)

 

Căn cứ vào hợp đồng mua bán số ………….01/NTD- MCT/2011, bên A giao hàng cho bên B và hai bên tiến hành xác lập biên bản công nợ theo các điều kiện sau:

 

Điều 1. Bên A giao hàng cho bên B mặt hàng: …………………………………………

Điều 2. Số lượng, đơn giá,trị giá.

- Số lượng:

- tương đương với Trị giá: theo HD noi đồng (đã bao gồm 10% thuế VAT).

(Bằng chữ: ……………………..).

 

Điều 3. Bên A xác nhận đã giao và bên B xác nhận đã nhận đủ số lượng là …………….. với tổng trị giá đã bao gồm thuế VAT là: ……………………..

Bên B có trách nhiệm thanh toán trị giá tiền hàng trên cho Bên A trước ngày …./…./20…...

 

Điều 4. Trong trường hợp bên B không thực hiện đúng cam kết trong biên bản giao hàng này và làm thiệt hại đến kinh tế của bên A thì bên A có quyền chủ động đưa sự việc này ra trước cơ quan pháp luật để giải quyết.

Biên bản xác nhận công nợ này được làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau./.

 

            ĐẠI DIỆN BÊN A                                                  ĐẠI DIỆN BÊN B

Tóm lại, khi mua hàng cần có biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản giao nhận hàng hóa xác nhận số hàng thực nhận khi mua bán hàng của hai bên, đây là chứng từ quan trọng, chặt chẽ đối với việc mua bán hàng hóa, tránh rủi ro khi mua bán hàng!

Hi vọng Mẫu biên bản giao nhận hàng hóa sẽ giúp bạn giải quyết công việc tốt hơn. Để được giải đáp thắc mắc và hiểu rõ hơn về Luật, Pháp Lý, Giáo Dục, Y Tế bạn có thể liên hệ với Chuyên gia trên Aloguru để được tư vấn Online trực tiếp và nhanh chóng!

Tư vấn với luật sư qua video call