Hôm nay AloGuru xin gửi đến bạn Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh. Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh thông thường được áp dụng ở các trường mẫu giáo, trường tiểu học và trung học.


1/ Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh

Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh là một trong những mẫu đơn xin nghỉ học phổ biến hiện nay, do chính các phụ huynh viết để xin phép nghỉ học cho con em mình khi bị ốm hay gia đình có việc bận.

Dưới đây là bản chính của Mẫu đơn xin nghỉ phép của phụ huynh. Bạn có thể tải về để sử dụng cho công việc của mình.

- Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh Mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:    - Ban Giám hiệu trường.................................................................................

                    - Giáo viên chủ nhiệm lớp..............................................................................

Tôi tên là:...........................................................................................................................

Phụ huynh em:............................................................... Lớp......... Năm học...................

Nay tôi làm đơn này kính xin Ban Giám Hiệu chấp thuận cho học sinh:...........................

..................................................................... được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ ngày............................... đến...............................

Lý do:.................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Hồ sơ chứng từ kèm theo gồm:

1 ........................................................................................................................................

2 ........................................................................................................................................

3 ........................................................................................................................................  

Thời gian xin được học lại:............................................................................

Rất mong Ban Giám Hiệu xem xét và giải quyết.

Trân trọng cảm ơn

..........., ngày…….tháng……năm…….

Người viết đơn

 

2/ Cách viết đơn xin phép nghỉ học

Cách viết đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh như thế nào là câu hỏi rất nhiều bậc phụ huynh đặt ra khi cần viết giấy phép xin nghỉ học cho con em mình. Cũng giống như nội dung của các đơn xin nghỉ học khác, các phụ huynh khi viết đơn xin nghỉ học cho con cần nêu rõ thông tin họ tên cá nhân, thông tin về học sinh xin nghỉ học, quan hệ với học sinh, thời gian xin nghỉ,.. và đặc biệt trong đơn xin nghỉ học cho con thì lý do xin nghỉ học là thông tin quan trọng nhất.

Ngoài ra, các bậc phụ huynh khi viết đơn xin nghỉ học cho con em mình cần tuân thủ đúng quy tắc soạn thảo văn bản hành chính để thể hiện sự tôn trọng đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy cho con em mình. Đơn xin nghỉ học của phụ huynh sẽ giúp học sinh được nghỉ học có phép, không bị trừ điểm thi đua, hạnh kiểm.


Hy vọng với văn bản mẫu đơn xin phép nghỉ học của phụ huynh ở trên sẽ giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian trong công việc. Nếu quý khách hàng cần giải quyết các vấn đề khác có thể ĐẶT LỊCH với các chuyên gia tại AloGuru để được hỗ trợ nhanh chóng.