Mẫu giấy ủy quyền của giám đốc công ty hoặc cá nhân

Giấy ủy quyền công ty hoặc cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. AloGuru sẽ cung cấp tất cả thông tin liên quan đến giấy ủy quyền nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong công việc.

1/ Các mẫu giấy ủy quyền phổ biến

Hiện nay có 8 mẫu giấy ủy quyền được sử dụng phổ biến trong công việc đó là:

- Mẫu giấy ủy quyền công ty Mẫu giấy ủy quyền công ty

- Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán Mẫu giấy ủy quyền cho ngân hàng thanh toán

Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH Mẫu giấy ủy quyền lĩnh thay lương hưu, trợ cấp BHXH

Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp Mẫu giấy ủy quyền nhận bằng tốt nghiệp

Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại Mẫu giấy ủy quyền khiếu nại

Mẫu giấy ủy quyền thu hồi nợ Mẫu giấy ủy quyền thu hồi nợ

Mẫu giấy ủy quyền cá nhân Mẫu giấy ủy quyền cá nhân

Mẫu giấy ủy quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên Mẫu giấy ủy quyền dự đại hội đồng cổ đông thường niên

Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng Mẫu giấy ủy quyền tham gia tố tụng

Tùy theo tính chất công việc và mục đích mà bạn sử dụng mẫu giấy ủy quyền cho hợp lý.


2/ Mẫu giấy ủy quyền hoàn chỉnh (bản gốc)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o ---------

........., ngày ..... tháng ..... năm ..........

GIẤY ỦY QUYỀN

I. THÔNG TIN NGƯỜI ỦY QUYỀN

Họ tên: ..............................................................................................................................................

Ngày sinh: .........................................................................................................................................

Địa chỉ thường chú: ...........................................................................................................................

Số CMND: ................................................................... Cấp ngày: ...................................................

Tại: ....................................................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

Đơn vị: ..............................................................................................................................................

Mã số thuế: .......................................................................................................................................

II. THÔNG TIN NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

Họ tên: ..............................................................................................................................................

Ngày sinh: .........................................................................................................................................

Địa chỉ thường trú: ............................................................................................................................

Số CMND: ................................................................... Cấp ngày: ...................................................

Tại: ....................................................................................................................................................

Chức vụ: ...........................................................................................................................................

III. NỘI DUNG, PHẠM VI ỦY QUYỀN

Người nhận ủy quyền được quyền đại diện cho người ủy quyền ký biên bản vi phạm pháp luật về thuế do Chi cục Thuế     lập.

IV. THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Việc ủy quyền này có hiệu lực từ ngày .....................................  đến ngày .......................................

Người ủy quyền cam kết đã biết rõ những nội dung nêu trên và chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc ủy quyền này.

NGƯỜI NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên, chức vụ)

 

 

 

 

 

Lưu ý: - Đính kèm CMND bản chính và bản photo của người nhận ủy quyền.

- Đính kèm Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bản photo.

- Thời hạn ủy quyền được quy định tại khoản 2 Điều 152 của Bộ Luật Dân sự số 33/2005/QH11 ngày 14/06/2005.

3/ Hướng dẫn cách viết giấy ủy quyền hoàn chỉnh

Giấy ủy quyền cũng tương tự các loại đơn từ và giấy tờ khác, biểu mẫu này cũng được trình bày trang trọng. Giấy bao gồm các phần quốc hiệu, tên loại giấy tờ, nội dung trình bày. Bạn hãy đọc kỹ nội dung về cách ghi Giấy ủy quyền để tránh nhầm lẫn, sai xót khi biên soạn.

Sau đây, AloGuru sẽ hướng dẫn các bạn chi tiết cách biên soạn một giấy ủy quyền đúng quy định hiện hành.

Phần quốc hiệu và tên giấy tờ

Đây là phần chính luôn xuất hiện trên bất cứ loại văn bản pháp lý. Bạn chỉ cần chỉnh sửa lại tên giấy tờ cho phù hợp với mục đích sử dụng hoặc bạn có thể lựa chọn mẫu phù hợp với mình tại mục 1 với 8 mẫu giấy ủy quyền thông dụng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--------- o0o ---------

........., ngày ..... tháng ..... năm ..........

GIẤY ỦY QUYỀN


Phần bên ủy quyền

Đây là nơi bạn sẽ phải cung cấp thông tin bên ủy quyền bao gồm: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (CMND), ngày cấp và quốc tịch.

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Nguyễn Văn A

Chức danh: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH ABC

Địa chỉ trụ sở chính: 32 Huỳnh Văn Bánh, Phường 8, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0310030119 Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày 05 tháng 10 năm 2012 


Phần bên được ủy quyền

Tương tự như phần bên ủy quyền, phần này bạn cũng phải cung cấp các thông tin: Họ tên, địa chỉ, số chứng minh nhân dân (CMND), ngày cấp và quốc tịch.

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị B

Ngày sinh: 10/3/1980

Chứng minh nhân dân số: 012345678

Do Công an……………………                           Cấp ngày: ……/…./……..

Chỗ ở hiện tại: 150 Trần Huy Liệu, Phường 15, Quận Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh


Phần nội dung ủy quyền

Trình bày toàn bộ nội dung vụ việc ủy quyền, ghi rõ giấy uy quyền này có giá trị từ ngày....đến ngày.....

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền

2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên

3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc

4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.

ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.

2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.

3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

Khi làm xong văn bản bạn phải làm ít nhất là 03 bản, 2 bên phải đến UBND cấp xã (Tư Pháp) hoặc Phòng Công chứng để chứng thực chữ ký ủy quyền (nếu giấy ủy quyền giữa các cá nhân trong pháp nhân).

4/ Thủ tục, giấy tờ liên quan cho giấy ủy quyền

Giấy ủy quyền chỉ là bước đầu tiên của quá trình. Để có thể tiến hành một cách trôi chảy nhất, bạn cần chuẩn bị thêm những giấy tờ sau:

  1. Mẫu giấy uỷ quyền
  2. CMND bản chính và bản photo của người được ủy quyền
  3. Giấy đăng ký chứng nhận kinh doanh bản photo (đối với ủy quyền công ty)


Trên đây là toàn bộ những thông tin mà AloGuru muốn chia sẻ cho bạn, nếu trong quá trình tiến hành có nhiều sai sót hay chưa cập nhật đúng thời với thời điểm hiện tại thì bạn có thể đặt thêm câu hỏi tại mục Hỏi đáp hoặc ĐẶT LỊCH ngay với luật sư của AloGuru để giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng.