Nền tảng kết nối chuyên gia online qua video call

Hôm nay AloGuru xin gửi đến bạn Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc. Mẫu đơn này thông thường được áp dụng cho các công việc của cá nhân hoặc cơ quan.

1/ Giấy ủy quyền là gì?

Giấy ủy quyền là một văn bản pháp lý được sử dụng trong các trường hợp người ủy quyền không thể có mặt tại cơ quan, đơn vị để ký các văn bản, giấy tờ (hợp đồng kinh tế, hợp đồng hợp tác, công văn, quyết định...) hoặc giải quyết các công việc khác thì sẽ ủy quyền cho một cá nhân trong cơ quan, đơn vị để ký thay các văn bản giấy tờ và giải quyết các công việc cần thiết phải có sự can thiệp của người quản lý.

Để chứng minh người được ủy quyền có thể thay mặt ký các văn bản, giấy tờ và giải quyết các công việc là hợp pháp thì cần phải có một bản Giấy ủy quyền do người ủy quyền ký. Trong giấy ủy quyền ghi rõ nhiệm vụ, quyền hạn của người được ủy quyền, những nội dung văn bản giấy tờ được ký, những công việc mà người được ủy quyền có thể thay mặt người ủy quyền giải quyết và xử lý. 

Giấy ủy quyền thường hay được sử dụng trong các cơ quan, đơn vị và  Giám đốc sẽ là người ủy quyền cho một cá nhân trong cơ quan, đơn vị.


2/ Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc

Dưới đây là Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc được AloGuru cập nhật dựa trên Bộ luật dân sự và các văn bản hiến pháp hiện hành. Theo đó người ủy quyền và người được ủy quyền phải chịu hoàn toàn trách nhiệm với công việc đã ủy quyền. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

- Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc Mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Ngày….. tháng….. năm 200…..

GIẤY ỦY QUYỀN

Về việc đứng tên kê khai hưởng chính sách theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ

 

Kính gửi:    Ủy ban nhân dân xã (phường) ………………………………….

                              huyện…………. tỉnh (thành phố………………….……..

 

Tên tôi là:……………………..………….………... Năm sinh:………………..

Quê quán: ………………………………………………………………………..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ………………………………………………..

Là………………………….. của Ông (Bà) ……………………………………..

thuộc đối tượng được thực hiện theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

Nay ủy quyền cho Ông (Bà) …………………………………………… quan hệ với đối tượng là …………………………………………………………………

Hộ khẩu thường trú tại xã (phường) …………… huyện (quận) ……………….. tỉnh (thành phố) ……………………………………………………..

Chịu trách nhiệm đứng tên kê khai để hưởng chế độ, chính sách.

 

 

Xác nhận
của Ủy ban nhân dân xã (phường
)

Người ủy quyền

(Ký, ghi rõ họ, tên)

Với mẫu giấy ủy quyền giải quyết công việc ở trên sẽ giúp quý khách hàng tiết kiệm thời gian trong công việc. Nếu quý khách hàng cần giải quyết các vấn đề khác có thể ĐẶT LỊCH với các luật sư tại AloGuru để được hỗ trợ nhanh chóng.

Tư vấn với luật sư online qua video call