Nền tảng kết nối chuyên gia online bằng video call

Nhằm tránh những rủi ro và có căn cứ giải quyết các rủi ro trong quá trình cho cá nhân vay tiền thì việc bên cho vay và được vay cần ký mẫu giấy vai tiền cá nhân là việc làm cần thiết. Mẫu giấy cho vay tiền cá nhân sẽ giúp đảm bảo cho người cho vay tiền có thể đòi được số tiền đó nếu người vay không trả. Mẫu giấy vay tiền cá nhân được phép viết tay, thậm chí một đoạn xác nhận có nhận số tiền vay ngắn gọn cũng được coi là giấy vay tiền hợp pháp.

Nội dung chính của mẫu giấy vay tiền cá nhân

Nội dung cần chú ý khi cho vay tiền cá nhân là cần tham khảo và xác minh đầy đủ các thông tin của bên cho vay và yêu cầu bên vay cung cấp bản sao công chứng CMTND khi vay. Có đủ thông tin và giấy tờ cá nhân thì khi có tranh chấp cũng sẽ dễ dàng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện mà không phải tốn công đi chuẩn bị giấy tờ. 

Ngoài ra việc cho vay nợ thường gặp tranh chấp khi người vay có khó khăn về tài chính không thể trả nợ hoặc vì lý do nào đó mà không muốn trả nợ, do vậy khi cho vay tiền cá nhân bạn nên tính đến các khả năng sau:

  • Một là khả năng trả khoản nợ của người vay đối với khoản lãi và thời gian trả nợ gốc.
  • Hai là phương án cưỡng chế đòi nợ nếu người vay không trả.
  • Ba là mục đích cho vay tiền bạn mong muốn đạt được là gì.
  • Bốn là các thỏa thuận có thể đưa ra khi hai bên không thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết với nhau.

Mẫu giấy vay tiền cá nhân mới nhất

Dưới đây là mẫu giấy cho vay tiền cá nhân mới nhất được Aloguru cập nhật. Mời các bạn cùng tham khảo nhé.

- Mẫu giấy vay tiền cá nhân Mẫu giấy vay tiền cá nhân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-------------

 

GIẤY CHO VAY TIỀN

 

Hôm nay ngày …. tháng …. năm …..

Tại địa điểm:……………………………………………………………………………

Chúng tôi gồm có:

Bên A: (bên cho vay)

Họ và tên:…………………………………………………………….

Số CMTND:………….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:…………….

HKTT:………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………….

Bên B: (bên vay)

Họ và tên:…………………………………………………………….

Số CMTND:………….Ngày cấp:…………… Nơi cấp:…………….

HKTT:………………………………………………………………...

Chỗ ở hiện tại:……………………………………………………….

Bên B đồng ý cho bên A vay tiền với nội dung sau:

1. Số tiền cho vay bằng số:     …………………….VND (Số tiền bằng chữ:………….).

2. Mức lãi suất:……………………………………………………………………….

3. Thời điểm thanh toán:……………………………………………………………..

- Thời điểm thanh toán lãi:…………………………………………………………..

- Thời điểm thanh toán gốc:………………………………………………………….

4. Phương thức thanh toán:…………………………………………………………..

5. Cam kết của các bên:………………………………………………………………

 

BÊN CHO VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN CHO VAY

(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Hi vọng Mẫu vay tiền cá nhân sẽ giúp bạn giải quyết công việc tốt hơn. Để được giải đáp thắc mắc và hiểu rõ hơn về Luật bạn có thể liên hệ với Luật sư trên Aloguru để được tư vấn Online trực tiếp và nhanh chóng!

Tư vấn với luật sư online qua video call