Nền tảng kết nối chuyên gia online qua video call
Gây rối trật tự công cộng là thuật ngữ hay được sử dụng trong thời gian gần đây. Đây là một tôi danh được quy định cụ thể trong Bộ luật hình sự 1999 và thường hay bị hiểu sai lệch về bản chất.

Việc xử lý người dùng tiền lẻ thanh toán tại bốt BOT liệu có vi phạm tội danh này?

Căn cứ:
- Bộ luật hình sự 1999 (2009)
- Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP

1. Khái niệm về gây rối trật tự công cộng

Gây rối trật tự công cộng là tội danh được quy định tại Điều 245 BLHS 1999, cụ thể:
Điều 245. Tội gây rối trật tự công cộng
1. Người nào gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ một triệu đồng đến mười triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến hai năm hoặc phạt tù từ ba tháng đến hai năm.
2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ hai năm đến bảy năm:
a) Có dùng vũ khí hoặc có hành vi phá phách;
b) Có tổ chức;
c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;
d) Xúi giục người khác gây rối;
đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;
e) Tái phạm nguy hiểm.

2. Thế nào là "gây rối trật tự công cộng gây hậu quả nghiêm trọng"

Đây chính là mấu chốt của vấn đề để xem liệu hành vi "sử dụng tiền lẻ thanh toán tại bốt BOT" có gây hậu quả nghiêm trọng hay không.
Điều này được hướng dẫn cụ thể trong Nghị quyết 02/2003/NQ-HĐTP hiện vẫn còn hiệu lực:
Gây hậu quả nghiêm trọng do hành vi gây rối trật tự công cộng nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
a. Cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ;
b. Cản trở sự hoạt động bình thường của cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân;
c. Thiệt hại về tài sản có giá trị từ mười triệu đồng trở lên;
d. Chết người;
đ. Người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật từ 31 % trở lên;
e. Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 31%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 41% trở lên;
g. Người khác bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật từ 21% đến 30% và còn thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên;
h. Nhiều người bị thương tích hoặc bị tổn hại sức khoẻ với tỷ lệ thương tật của mỗi người dưới 21%, nhưng tổng tỷ lệ thương tật của tất cả những người này từ 30% đến 40% và còn thiệt hại về tài sản có giá trị từ năm triệu đồng trở lên.
Rõ ràng, trong hướng dẫn này không hề có một dấu hiệu nào liên quan để cấu thành tội danh cả. Khả dĩ nhất là " a. Cản trở, ách tắc giao thông đến dưới 2 giờ;". Tuy nhiên thử nghĩ xem:
  • Nếu nhiều xe thân quen cấu kết để làm nghẽn trạm thu phí trong thời gian nêu trên thì sẽ bị xử phạt
  • Nhưng chỉ từng xe, từng xe một và thời gian cũng chưa đến 2 giờ thì đâu đủ căn cứ để cấu thành tội danh?
Tôi không khuyến khích hành động như vậy, tuy nhiên cứ đúng mà làm thôi!

Tư vấn chuyên gia pháp luật online qua video call