Theo quy định pháp luật, đối với di chúc thừa kế tài sản, người lập di chúc có thể tự lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng bằng cách tự viết tay và ký vào bản di chúc, với điều kiện là người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc, không bị lừa dối, đe doạ hoặc cưỡng ép. Mẫu di chúc thừa kế tài sản hợp pháp là mẫu di chúc có nội dung không trái pháp luật, đạo đức xã hội; hình thức di chúc không trái quy định của pháp luật.


AloGuru xin cung cấp đến bạn mẫu di chúc thừa kế tài sản mới nhất năm 2018 để tham khảo và áp dụng trên thực tiễn. 

Mẫu di chúc thừa kế tài sản mới nhất 2018 bằng văn bản gồm:

  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng.
  • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Dưới đây là mẫu di chúc thừa kế tài sản mới nhất năm 2018

- Tải ngay mẫu di chúc thừa kế tài sản

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

DI CHÚC THỪA KẾ TÀI SẢN

Hôm nay,  ngày.....tháng.....năm....., tại..................................................................................

Tôi là (ghi rõ họ và tên):.........................................................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.............................. Cấp ngày:................... Tại .............................

Và vợ (chồng) là bà (ông) (ghi rõ họ và tên):.........................................................................
Sinh ngày:..............................................................................................................................

Chứng minh nhân dân số:.............................. Cấp ngày:....................... Tại .........................

Cùng đăng ký thường trú tại: (Truờng hợp không có hộ khẩu thường trú, thì ghi đăng ký tạm trú)  

Hiện tại sức khoẻ của chúng tôi vẫn bình thường, tinh thần vẫn minh mẫn, Tuy nhiên chúng tôi đều đã tuổi cao vì vậy, chúng tôi lập sẵn Bản di chúc này, phòng khi chúng tôi qua đời, căn dặn đôi điều để các con, các cháu thực hiện.

Chúng tôi đã tạo lập được khối tài sản gồm: (ghi rõ tài sản và các giấy tờ chứng minh nếu có)

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Chúng tôi lập di chúc này với mục đích định đoạt về ................................... trên sau khi qua đời với nội dung sau:

Sau khi cả hai vợ chồng tôi qua đời, .. .................. nêu trên chúng tôi để lại cho con.............................sinh năm.........., CMND số: do Công an     cấp ngày ............., hiện có hộ khẩu thường trú tại:............................................................... được sở hữu toàn bộ. Khi đó con    là chủ sở hữu duy nhất của........................................................... nêu trên, không ai khác được tranh chấp, gây mất đoàn kết gia đình.

Con............................................................ có trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên, lo trang trải công nợ và việc hậu sự sau này của chúng tôi.

Đây là Di chúc đầu tiên của chúng tôi và cũng là sự định đoạt đầu tiên về quyền sở hữu căn nhà và quyền sử dụng đất nói trên.

Bản di chúc này do tự tay chúng tôi (......................................................... ) viết lại theo ý nguyện chung của hai vợ chồng chúng tôi. Sau khi tự mình đọc lại toàn văn Di chúc, chúng tôi công nhận bản di chúc đã đúng ý nguyện của chúng tôi. Chúng tôi ký tên và điểm chỉ ngón trỏ bàn tay phải dưới đây để làm bằng chứng.

NGƯỜI LẬP DI CHÚC

CHỒNG

 

 

Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

VỢ

 

 

Ký hoặc điểm chỉ và ghi rõ họ tên

 

Những người làm chứng (nếu có)

Ký và ghi rõ họ tên

 

Để được Chuyên gia hỗ trợ về Luật thừa kế tài sản bạn vui lòng truy cập Aloguru và kết nối Đặt lịch tư vấn miễn phí với Luật sư có kinh nghiệm chuyên môn là Luật Trần Hạnh tại: https://tranhanh.aloguru.com hoặc Luật sư Nguyễn Ngọc Phú tại: https://nguyenngocphu.aloguru.com 

Cùng nói lời tạm biệt với những khóa học online qua video nhàm chán, những lớp học offline tốn thời gian, và những buổi gặp mặt Chuyên gia với chi phí đắt đỏ. Các Chuyên gia của Aloguru sẽ giúp bạn dựa vào chính nhu cầu thực tế của bạn, ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, với chi phí tiết kiệm nhất!