Đơn xin nghỉ phép không lương là tài liệu mà người lao động thường xuyên sử dụng trong những trường hợp họ cần nghỉ việc tạm thời vì có kế hoạch dài ngày hoặc công việc đột xuất. Vậy đơn nghỉ phép không lương cần có nội dung gì, viết như thế nào? Aloguru sẽ giúp bạn hiểu hơn về vấn đề này.

Sử dụng đơn xin phép không lương khi nào?

Bên cạnh thời gian làm việc thì trong một năm, bạn sẽ có những kế hoạch riêng của mình như kết hôn, du lịch dài ngày, nghỉ bệnh hoặc những việc đột xuất khác. Lúc này, nếu bạn đã hết số lượng ngày nghỉ phép hưởng lương theo quy định hoặc muốn nghỉ phép không lương, bạn cần sử dụng đơn xin nghỉ phép không lương để trình lên sếp.

Căn cứ vào Điều 116 của Bộ luật Lao động năm 2012 về nghỉ việc riêng, nghỉ không hưởng lương thì người lao động được nghỉ việc riêng mà vẫn hưởng nguyên lương trong những trường hợp sau đây:

  • Kết hôn: Nghỉ 03 ngày.
  • Con kết hôn: Nghỉ 01 ngày.
  • Bố đẻ, mẹ đẻ, bố vợ, mẹ vợ hoặc bố chồng, mẹ chồng chết, vợ chết hoặc chồng chết, con chết: Nghỉ 03 ngày.

Người lao động được nghỉ không hưởng lương 01 ngày và phải thông báo với người sử dụng lao động khi ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh, chị, em ruột chết, bố hoặc mẹ kết hôn, anh, chị, em ruột kết hôn.

Ngoài quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động có thể thoả thuận với người sử dụng lao động để nghỉ không hưởng lương.

Pháp luật không điều chỉnh cụ thể về thời gian nghỉ không hưởng lương. Thời gian nghỉ không hưởng lương (ngoài khoản 2, Điều 116 BLLĐ 2012) hoàn toàn phụ thuộc vào sự thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động. Căn cứ vào điều kiện, tính chất công việc của bạn mà bạn và công ty sẽ thỏa thuận về việc nghỉ không lương, nghỉ trong bao lâu để đảm bảo yêu cầu công việc.

Nếu đơn xin nghỉ phép không lương của bạn được duyệt thì trong thời gian nghỉ trên 14 ngày/ tháng, công ty sẽ không tham gia các chế độ về BHXH, BHYT và BHTN cho người lao động vì các chế độ này phải tính căn cứ trên mức lương của người lao động. Còn nếu số ngày nghỉ không lương dưới 14 ngày làm việc thì tháng đó vẫn đóng bảo hiểm trích từ tiền lương của tháng đó để đóng cho cơ quan bảo hiểm!

Mẫu đơn xin phép không lương chuẩn mới nhất

Dưới đây là Mẫu đơn xin nghỉ phép không lương chuẩn mới nhất hiện nay:

- Tải bảng mẫu bằng file word

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------***-------

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP KHÔNG HƯỞNG LƯƠNG

 

Kính gửi:      - Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………………

                        - Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

                        - Trưởng bộ phận ………………………………………………….

 

Tôi tên là: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc, Trưởng phòng HC – NS, Trưởng bộ phận ………………………………… cho tôi được nghỉ phép không hưởng lương từ  ngày……………đến ngày ………….….

Lý do nghỉ phép:

……………………………………………………………………………....

Tôi xin tự nguyện …………(*)………… trong thời gian nghỉ không hưởng lương.

Tôi xin cam kết trở lại công tác sau khi hết thời gian xin nghỉ phép, nếu không tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cơ quan.

Kính mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

                                                                                                ……, ngày…..tháng…..năm

Giám Đốc            Phòng HC – NS              Trưởng bộ phận                     Người làm đơn

(Ký, họ tên)           (Ký, họ tên)                       (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)

  

Ghi chú:

(*) : Tham gia đóng 100% tiền BHXH (hay không tham gia đóng BHXH)

Hi vọng Mẫu đơn xin nghỉ phép không hưởng lương sẽ giúp bạn giải quyết công việc tốt hơn. Để được giải đáp thắc mắc và hiểu rõ hơn về Luật bạn có thể liên hệ với Chuyên gia trên Aloguru để được tư vấn Online trực tiếp và nhanh chóng!