Danh sách Chuyên gia

Sắp xếp theo

Tèo Tiếp Thị
Đặt lịch
198,000đ30 phút

Tèo Tiếp Thị

CEO Công Ty CP Tèo Tiếp Thị và Những Người Bạn

(1)
(14)
Đỗ Sang
Đặt lịch
198,000đ30 phút

Đỗ Sang

Chuyên gia Đào tạo

(1)
(4)
Vũ Minh Trường
Đặt lịch
666,000đ30 phút

Vũ Minh Trường

Chuyên gia Lãnh Đạo Chiến Lược

(0)
(3)
Võ Thị Minh Huệ
Đặt lịch
354,000đ30 phút

Võ Thị Minh Huệ

Chuyên gia Tâm lý trị liệu

(7)
(7)
NGUYỄN THIỆN
Đặt lịch
492,000đ30 phút

NGUYỄN THIỆN

Chuyên gia và Cố vấn

(1)
(2)
Đỗ Thanh Tịnh
Đặt lịch
174,000đ30 phút

Đỗ Thanh Tịnh

Tổng giám đốc Công ty Nội thất Tứ Hưng

(1)
(1)
Hồ  Đức Hải
Đặt lịch
126,000đ30 phút

Hồ Đức Hải

CEO Bánh Mì Má Hải

(1)
(4)
Phạm Thúy
Đặt lịch
102,000đ30 phút

Phạm Thúy

Tiến sĩ

(2)
(2)
Hồ Trọng Lai
Đặt lịch
2,250,000đ30 phút

Hồ Trọng Lai

Chuyên gia tư vấn chiến lược

(8)
(6)
Tạ Minh Tuấn
Đặt lịch
924,000đ30 phút

Tạ Minh Tuấn

Chairman - TMT Group, Top Entrepreneur & Success Educator

(19)
(78)
Hồ Thế Sơn
Đặt lịch
102,000đ30 phút

Hồ Thế Sơn

Chuyên gia Kinh doanh và Nhượng quyền

(3)
(2)
Lý Trường Chiến
Đặt lịch
4,500,000đ30 phút

Lý Trường Chiến

Chuyên gia Đào tạo

(1)
(12)
Nguyễn Ngọc Phú
Đặt lịch
228,000đ30 phút
(5)
(7)
Lê Ngọc Bảo Trâm
Đặt lịch
150,000đ30 phút

Lê Ngọc Bảo Trâm

Chuyên gia Tâm lý

(1)
(3)
Bùi Phương
Đặt lịch
666,000đ30 phút

Bùi Phương

Chairman & Ceo Aten English

(1)
(4)
Nguyễn Lộc
Đặt lịch
180,000đ30 phút

Nguyễn Lộc

Luật sư

(6)
(15)
Thái Phúc Gia Hưng
Đặt lịch
132,000đ30 phút

Thái Phúc Gia Hưng

Chiến Lược Gia Marketing

(0)
(1)
Trần Hạnh
Đặt lịch
54,000đ30 phút

Trần Hạnh

Chuyên viên pháp lý

(3)
(4)
Cao Ngọc Lâm
Đặt lịch
144,000đ30 phút
(1)
(5)
Nguyễn Hữu Đức Minh
Đặt lịch
264,000đ30 phút

Nguyễn Hữu Đức Minh

Chuyên gia Y tế

(1)
(2)
Lê Bá Nam
Đặt lịch
180,000đ30 phút

Lê Bá Nam

Chuyên gia Tư vấn & Đào Tạo Chiến Lược Digital Marketing

(0)
(1)
Nguyễn Thái Duy
Đặt lịch
30,000đ30 phút

Nguyễn Thái Duy

Tác giả, Nhà Đào Tạo, Nhà sáng lập Be Training - Vườn Ươm Doanh Nhân

(2)
(4)
Nguyễn Phước Thắng
Đặt lịch
234,000đ30 phút

Nguyễn Phước Thắng

Tiến sĩ Bác sĩ

(1)
(1)
Mai Trung Đức
Đặt lịch
234,000đ30 phút
(2)
(0)