Trải qua hơn 200 khách đã từng xem bài Tarot Online và nhận feedback thì AloGuru có thể cam đoan rằng việc bạn xem Tarot Online hay trực tiếp đều ra kết quả tương đương.

Bạn thường nghĩ rằng nếu không phải bạn rút thì sẽ không đúng? Thực tế cho thấy các Readers có kinh nghiệm và năng lực đều có thể rút bài cho người khác thậm chí không cần tiếp xúc bất kỳ với người được xem bài. Giả sử, Reader có thể hoàn toàn rút bài cho những người thân phương xa hay những người bạn mà đang lo lắng khi họ có một vấn đề gì đó. Chỉ đơn giản là xem có thể giúp đỡ được gì cho họ không, thì Reader thấy rằng kết quả được kiểm nghiệm vẫn trùng khớp.


Vậy quan trọng của việc xem bài Tarot dù Online hay trực tiếp là gì? Đó chính là sự tập trung! Tập trung suy nghĩ về câu hỏi và sự tĩnh tâm. Nếu bạn đã từng xem bài Tarot với các Reader chắc bạn cũng sẽ biết hai câu nói các Reader luôn nhấn mạnh:

1. Tập trung suy nghĩ về câu hỏi.

2. Không tự suy diễn kết quả!!! Chỉ nghĩ về câu hỏi thôi nhé! (Đây chính là sự tĩnh tâm để không làm “nhiễu sóng” kết quả trải bài).

Ở đây đứng về phía Reader, Reader sẽ cần tập trung cao độ hơn so với xem bài trực tiếp trong suốt quá trình đặt câu hỏi cho đến khi trải bài hoàn thiện. Vậy nên, nếu bạn cảm thấy trước đây bạn xem Tarot Online chưa chính xác lắm, vậy phải chăng sự tập trung giữa một trong hai chưa tốt?

Nên từ đó kết luận lại, việc ai là người rút bài không quan trọng. Cốt lõi là cả Querent (người xem) và Reader đều tập trung suy nghĩ về câu hỏi và người Reader cần tập trung cao độ trong suốt quá trình xào bài, trải và rút bài thì xem Tarot Online cũng ra kết quả tương đương như xem trực tiếp bạn nhé.

Xem Tarot online ngay tại https://edu.aloguru.com/xem-bai-tarot-1.html