Ngày nay, nhiều công ty startup phát triển và nhiều doanh nghiệp mới được ra đời. Các nhu cầu tư vấn luật ngày càng cao nhất là những ai đã, đang và sẽ khởi nghiệp.


Bên cạnh đó, nhiều vấn đề nóng của xã hội đang cần được tư vấn gấp như hôn nhân gia định, tranh chấp đất đai, tố tụng dân sự, hình sự..


Tuy nhiên, hiện tại giữa khách hàng và luật sư đang có một khoảng cách rất lớn. Họ cần một sự kết nối dễ dàng hơn, thân thiện hơn, tin tưởng hơn, hiệu quả hơn, riêng tư hơn, chi phí thấp hơn,...


Ở bất kỳ nơi đâu và bất kỳ lúc nào để tháo gỡ những trở ngại trong vấn đề về luật, giúp họ giải quyết các vấn đề nan giải và an tâm hơn về cuộc sống và kinh doanh.


Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, chúng tôi cho ra đời một ứng dụng với tên gọi AloGuru, tìm kiếm luật sư và tư vấn hiệu quả.