Luật Đất Đai

09 tháng 03
Giấy ủy quyền sử dụng đất là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định.Thực tế hiện nay, việc ủy quyền trong các giao dịch về nhà đất đang diễn ra rất phổ biến. Hôm nay, AloGuru sẽ cung cấp cho bạn mẫu giấy ủy quyền sử dụng nhà đất đầy đủ nhất.- Mẫu giấ...
06 tháng 03
Trong thời đại pháp lý ngày càng quan trọng, khi thuê nhà ở dùng cho việc sinh hoạt hay làm văn phòng cho công ty thì hợp đồng là loại giấy tờ không thể thiếu. Hôm nay, AloGuru sẽ cung cấp Mẫu hợp đồng thuê nhà ở mới được cập nhật năm 2018 để bạn có thể dễ dàng sử dụng trong công việc.Nội dung Mẫu hợp đồng thuê nhà ở bao gồm các thông tin của 2 bên là bên thuê nhà và bên cho thuê nhà. Ngoài ra còn...
21 tháng 01
HỢP ĐỒNG MUA BÁN NHÀ ỞSố: ……../……..…………., ngày…..tháng…..năm…… Hôm nay, ngày..........tháng..........năm........., tại............................................chúng tôi ký tên dưới đây, những người tự nhận thấy có đủ năng lực hành vi dân sự và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi hành vi của mình, gồm:BÊN BÁN (1):Ông (Bà): ………………………………………Sinh ngày...........tháng..........năm...........