Luật Doanh Nghiệp

24 tháng 02
Khái niệm và cách tính: Tỷ lệ này được biểu hiện bằng mức lãi suất mà nếu dùng nó để quy đổi dòng tiền tệ của dự án thì giá trị hiện tại thực thu nhập bằng giá trị hiện tại thực chi Trong đó:Bi - Giá trị thu nhập (Benefits) năm iCi - Giá trị chi phí (Cost) năm i n- thời gian hoạt động của dự ánIRR cho biết tỷ lệ lãi vay tối đa mà dự án có thể chịu đựng được. Nếu phải vay với lãi suấ...
24 tháng 02
Có nhiều nhà điều hành doanh nghiệp đánh giá CSR (Corporate Social Responsibility) như là trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội và xem đây là những hoạt động tạo thêm áp lực, tốn thời gian và chi phí cho doanh nghiệp.CSR được dịch nghĩa là "Trách nhiệm của doanh nghiệp đối với xã hội". Tuy nhiên, cách hiểu này làm cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp Việt Nam cảm thấy áp lực và không t...
22 tháng 02
Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp, Aloguru xin chia sẻ nội dung và sự khác nhau giữa Điều lệ Công ty TNNHH và Điều lệ Công ty Cổ phần để bạn đọc tham khảo.Khái niệm điều lệ công ty và thời điểm phát sinh hiệu lựcTrong thực tế điều lệ công ty là các thỏa thuận của các thành v...
21 tháng 02
Ngày 14/09/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định 78/2015/NĐ-CP hướng dẫn đăng kí doanh nghiệp. Nghị định 78 ra đời đã mang đến rất nhiều điểm mới quan trọng về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký hộ kinh doanh; quy định về cơ quan đăng ký kinh doanh và quản lý nhà nước về đăng ký doanh nghiệp.Nghị định số 78/2015 bao gồm 09 Chương, 83 Điều, trong đó có một số điều khoản quy định...
31 tháng 01
Giấy ủy quyền công ty hoặc cá nhân là văn bản pháp lý trong đó ghi nhận việc người ủy quyền chỉ định người được ủy quyền đại diện mình thực hiện một hoặc nhiều công việc trong phạm vi quy định tại giấy ủy quyền. AloGuru sẽ cung cấp tất cả thông tin liên quan đến giấy ủy quyền nhằm giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong công việc.1/ Các mẫu giấy ủy quyền phổ biếnHiện nay có 8 mẫu giấy ủy qu...
18 tháng 01
Trình tự, thủ tục đăng ký thành lập hộ kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam.Trình tự thực hiện:·      Cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình gửi Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh và kèm theo bản sao Giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc người đại diện hộ gia đình đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đặt địa điểm kinh doanh.·    ...
18 tháng 01
Theo Điều 2 Luật Thuế giá trị gia tăng, thuế giá trị gia tăng (VAT) là thuế tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. VAT là một loại thuế gián thu, tiền thuế được cấu thành trong giá cả hàng hóa và dịch vụ, người tiêu dùng là người cuối cùng chịu thuế, người nộp thuế chỉ là người  thay thế người tiêu dùng thực hiện nghĩa...